EDELSTENEN MASSAGE

Egalpezo werkt ook veel met edelstenen omdat zij helende effecten hebben.

Elke steen heeft zijn eigen specifieke werking door de verschillende opbouw en stapeling van de atomen en moleculen waaruit ze zijn opgebouwd. Dit wordt een kristalstelsel genoemd.

Een overzicht van de verschillende kristalstelsels, de effecten op ons lichaam en geest en de bijbehorende stenen vindt u hieronder.

Kristalstelsel

Kenmerken

Werking

Triklien

‘betekent: ‘met 3 hellende vlakken’

maakt stabiel en evenwichtig

Monoklien

‘met 1 hellend vlak’

maakt flexibel en speels, helpt je nieuwe mogelijkheden te ontdekken

Ortho-rhombisch
(ook wel: rombisch)

‘recht’, ‘met de vorm van een ruit’; kristal met rechthoekige en ruitvormige vlakken; 2 vlakken vormen samen weer een ruit

helpt radicale beslissingen te nemen en die tot het einde door te voeren

Hexagonaal

‘zeshoekig’; van bovenaf zie je 6 vlakken

maakt rechtlijnig, helpt je doelen te verwezenlijken en succes te boeken

Trigonaal
(ook wel: romboëdrisch)

‘driehoekig’; van bovenaf zie je 3 vlakken, maar soms een driehoek met afgeknotte punten die sterk op een hexagonaal kristal lijkt

helpt je met minimale middelen maximaal effect te bereiken, brengt je terug naar de basis

Tetragonaal

‘víerhoekig’, langwerpige rechthoeken; kristal heeft minimaal 6 vlakken

ondersteunt het intellect, de ratio en de logica; helpt in roerige tijden je evenwicht te bewaren.

Kubisch
(ook wel: isometrisch)

‘dobbelsteen’, vierkant blokje met 6 gelijke vlakken; soms 8, 12 en 20 gelijke vlakken.

helpt orde in chaos te scheppen, structuur aan te brengen, grenzen te stellen

Amorf

‘zonder vorm’; geen interne structuur

maakt veelzijdig, creatief en spontaan

Menu